Ehdot ja edellytykset - Vantaan Voimisteluseura

Ilmoittautuessaan Vantaan Voimisteluseuran toimintaan harrastaja tai alaikäisen harrastajan huoltaja hyväksyy toiminnan kustannukset sekä seuran ehdot ja edellytykset.

MyClub-palvelun käyttö

 • Seuran virallinen ilmoittautumis-, tiedotus- ja viestintäkanava on myClub.
 • Harrastajan tai alaikäisen harrastajan huoltaja on velvollinen seuraamaan myClubin kautta tapahtuvaa tiedotusta. Suosittelemme lataamaan myClub sovelluksen ja kytkemään sovellusilmoitukset päälle tai tilaamaan ilmoitukset sähköpostiin.
 • Mahdollisista peruutuksista tai harjoitusajan muutoksista viestitään ensisijaisesti myClubin tapahtumailmoituksilla ja/tai sähköpostitse myClubin kautta. Poikkeuksena alle 2 tuntia ennen tapahtuman alkua tapahtuvat peruutukset, joista lähetetään tekstiviesti tapahtumaan ilmoittautuneille.
 • Harrastajan tai alaikäisen harrastajan huoltajan tulee tarkistaa ja pitää ajan tasalla omat sekä alaisuudessaan olevien harrastajien yhteystiedot myClub-palvelussa.

Maksuehdot

 • Ilmoittautumisen yhteydessä asiakkaalle muodostuu lasku seuran jäsenmaksusta ja mahdollisesta toimintamaksusta. Lasku toimitetaan asiakkaan sähköpostiin ja löytyy asiakkaan omista tiedoista myClub-palvelusta. Laskut on mahdollista maksaa Paytrail-verkkomaksuna tai tilata e-laskuna.
 • 20 euron suuruinen jäsenmaksu maksetaan kerran toimintavuodessa (1.8.-31.7.). Jokaisen seurassamme liikkuvan harrastajan tulee olla VVS:n jäsen. Syyskauden päätyttyä jäsenyys seurassa jatkuu toimintavuoden loppuun saakka automaattisesti. Maksettua jäsenmaksua ei palauteta.
 • Ryhmän toimintamaksu laskutetaan kausittain (syksy ja kevät). Kilparyhmissä toimintamaksu on mahdollista maksaa kuukausierissä. Syyskauden ilmoittautuminen (ilmoittautuminen ryhmään/kurssille ja Rajaton-tuotteen osto) kattaa automaattisesti myös kevätkauden, ellei paikkaa ryhmässä tai tuotetta peruta erikseen seuran peruutusehtojen mukaisesti. Kevätkauden toimintamaksu laskutetaan joulukuussa 2024. Kevätkauden toimintamaksu on harrastetoiminnassa saman suuruinen syksyltä ja keväältä.
 • Mikäli ryhmän toimintaan liittyy jäsen- ja toimintamaksun ulkopuolisia kustannuksia, ne eritellään ilmoittautumisen yhteydessä tai niihin pyydetään harrastajan tai alaikäisen harrastajan huoltajan hyväksyntä ennen kustannusten toteutumista. Ilmoittautumalla ryhmään, jossa on ilmoittautumisessa eriteltyjä jäsen- ja toimintamaksun ulkopuolisia kustannuksia, hyväksyy harrastaja tai alaikäisen harrastajan huoltaja myös toiminnan muut ilmoitetut kustannukset.
 • Ilmoittautuessa useamman ryhmän toimintaan on maksuista mahdollisuus saada 30 euroa alennusta. Alennusta voi tiedustella ennen laskun maksua lähettämällä sähköpostia osoitteeseen laskutus@vantaanvoimisteluseura.fi.
 • Aikuisten harrastetoimintaan voi osallistua myös kertamaksulla tai –kortilla, jolloin ilmoittautuminen kattaa vain ostetun tuotteen mukaiset osallistumiset.
 • Toimintaan osallistuminen edellyttää laskujen maksamista eräpäivään mennessä. Maksuissa noudatetaan 14 päivän maksuehtoa. Seuran maksuvalvonnasta vastaa Visma Amili Oy, jolla on oikeus periä myöhässä maksetuista maksuista viivästysmaksua. Maksuajasta ja maksueristä voi sopia ennen muodostuneen laskun eräpäivää seuran laskutuksen kanssa laskutus@vantaanvoimisteluseura.fi.
 • Kilparyhmien toimintamaksun ulkopuolisia kuluja (esim. hotellit, kisapuvut) on mahdollista läpilaskuttaa seuran kautta. Läpilaskutuksessa tehtäviin laskuihin lisätään laskutuslisä 2,5 euroa/lasku. Kaikki läpilaskutettavat kulut tulee hyväksyä etukäteen laskutus@vantaanvoimisteluseura.fi.
 • Aikuisten toimintamaksuihin voi käyttää yleisimpiä virike-etuja (Virikeseteli, Smartum, Epassi, OmaKunto, Tyky ja Edenred) lähettämällä sähköpostia osoitteeseen laskutus@vantaanvoimisteluseura.fi. Virike-edulla maksettaessa hintaan lisätään palveluntarjoajan komissio 0-5%.

Peruutusehdot

 • Ilmoittautuminen toimintaan on sitova. Ilmoittautuminen vaatii seuran maksu- ja peruutusehtojen hyväksymisen. 
 • Osallistuja voi peruuttaa ilmoittautumisen kuluttajasuojalain mukaan maksutta, kun peruutus tehdään 14 vuorokauden sisällä ilmoittautumisajankohdasta ennen ilmoittautumisajankohdasta seuraavaa ryhmän toimintakertaa (palvelun toimituksen aloittamista). 
 • Osallistuja voi peruuttaa ilmoittautumisen kuluttajasuojalain mukaan kohtuullisin kustannuksin, kun peruutus tehdään 14 vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta ja ryhmällä on ollut ilmoittautumisen jälkeen vähintään yksi toimintakerta (palvelun toimitus on aloitettu). Ryhmän toiminnan alkamisen jälkeen peruutusaikana (14 vuorokautta ilmoittautumisesta) tehdyissä peruutuksissa hyvitämme jäsen- ja toimintamaksut sekä perimme 30 euron kokeilumaksun. 
 • Kuluttajansuojalain mukaisen 14 vuorokauden peruutusajan jälkeen perimme jäsenmaksun ja kuluvan kauden (syksy tai kevät) toimintamaksun kokonaisuudessaan. 
 • Osallistuja voi peruuttaa kevätkaudelle jatkamisen maksutta tekemällä peruutuksen kirjallisesti 30.11.2024 mennessä. 
 • Seura pidättää oikeuden peruuttaa ryhmän, jos ryhmän osallistujamäärä jää alle ryhmäkohtaisen minimiosallistujamäärän. Seuran peruuttaessa ryhmän ohjataan harrastajat toiseen vastaavaan ryhmään tai palautetaan tehdyt maksut. Mahdollisessa palautuksessa huomioidaan jo toteutuneet toimintakerrat. Peruutustapauksissa seura on yhteydessä ilmoittautuneisiin sähköpostitse viimeistään 48 tuntia ennen ryhmän seuraavaa harjoituskertaa. 

Ryhmän vaihto 

 • Ryhmän vaihto toiseen on mahdollista koko kauden, jos toivotussa ryhmässä on tilaa. Mikäli harrastaja vaihtaa hinnaltaan kalliimpaan ryhmään perimme ryhmien hinnan erotuksen. Hinnan erotuksessa huomioidaan toteutuneet kerrat. Edullisempaan ryhmään vaihdettaessa ryhmien hintaeroa ei hyvitetä. 

Maksuhyvitykset 

 • Maksettua jäsenmaksua ei palauteta. 
 • Satunnaisia poissaoloja ei hyvitetä eikä poissaoloa voi korvata toisessa ryhmässä. Syys- tai hiihtolomaviikosta, juhlapyhistä tai niiden aatoista johtuvia vapaita ei korvata. Seura ei myöskään korvaa tuntien menetyksiä silloin, kun harjoitustila on pois käytöstä jonkin muun tahon kuin seuran vuoksi. Seura pyrkii järjestämään mahdollisuuden korvaavaan harjoituskertaan esimerkiksi kauden päätteeksi, mikäli seura joutuu peruuttamaan harjoituskerran esimerkiksi ohjaajan äkillisen sairastumisen vuoksi. 
 • Sairaustapauksissa harrastajalla on mahdollista saada hyvitystä kilpatoiminnan toimintamaksusta lääkärintodistusta vastaan. Sairaustapauksissa noudatetaan 4 viikon omavastuuaikaa. Hyvitystä sairastapauksessa voi tiedustella lähettämällä sähköpostia osoitteeseen laskutus@vantaanvoimisteluseura.fi
 • Seuran keskeyttäessä ryhmän toiminnan harrastaja on oikeutettu maksuhyvitykseen ajalta, jolloin toimintaa ei järjestetä. Ulkopuolisen tahon (esim. kaupungin tai aluehallintoviraston ilmoitus) keskeyttäessä/peruessa ryhmän toiminnan, jäsen on oikeutettu maksuhyvitykseen ajalta, jolloin toimintaa ei järjestetä, mikäli seura ei pysty tarjoamaan korvaavaa toimintaa kuluvan toimintavuoden (1.8.-31.7.) aikana. 

Vakuutusturva 

 • Harrastajia ei ole vakuutettu seuran toimesta. Suosittelemme harrastajillemme toiminnan kattavaa tapaturmavakuutusta. 

Seuran ehdot ja edellytykset on päivitetty 23.05.24. Päivitetyt ehdot ovat voimassa tämän jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa.